Razpis (Varstvo okolja in komunala - redni študij)

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 RAZPISUJEMO NASLEDNJE ŠTEVILO VPISNIH MEST:

REDNI ŠTUDIJ - 60 vpisnih mest

IZREDNI ŠTUDIJ - 60 vpisnih mest

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje  >>