Pogoji za vpis (Varstvo okolja in komunala - redni študij)

V višješolski strokovni študijski program Varstvo okolja in komunala se lahko vpiše, kdor je opravil splošno ali poklicno maturo.