Varstvo okolja in komunala - redni študij

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: INŽENIR/INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE
Okrajšava: inž. vok.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • REDNI ŠTUDIJ
 • IZREDNI ŠTUDIJ

 
TEMELJNI CILJI PROGRAMA SO:

 •  izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora;
 •  pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja varstva okolja s poudarkom na tehničnih sistemih varstva okolja;
 •  pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja urejanja prostora;
 •  pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 •  pridobiti sposobnosti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 •  oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 •  oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 •  zagotoviti samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 •  razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 •  pridobiti zmožnost spremljanja razvoja, trendov in okoljskih tehnologij;
 •  zavedati se pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.

Predmetnik >>
Način prijave >>
Pogoji za vpis >>
Način izvajanja študija >>
Pogoji za napredovanje v višji letnik >>
Pogoji za dokončanje študija >>

 

Dodatne informacije o študiju

chrono_verification.php?imtype=1