Razpis (Logistično inženirstvo)

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 RAZPISUJEMO NASLEDNJE ŠTEVILO VPISNIH MEST:

• REDNI ŠTUDIJ - 120 vpisnih mest

• IZREDNI ŠTUDIJ (+študij na daljavo) - 100 vpisnih mest

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje  >>