Predmetnik (Logistično inženirstvo - redni študij)

Opomba: Celotni študijski program in predmetni katalogi so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje RS Slovenije (CPI) >>

Št.

Ime predmeta

Obvezno / izbirno

Letnik

Št. kontaktnih ur

Kreditne točke

PR

SV

LV

Skupaj

M1

KOMUNIKACIJA

obvezno

1

20

P1

Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV)

obvezno

1

48

24

24

96

6

P2

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

obvezno

1

48

36

-

84

5

P3

Računalništvo in informatika v logistiki   (RAI)

obvezno

1

12

-

48

60

6

D1

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K)

obvezno

1

3

M2

LOGISTIKA

obvezno

1

15

P4

Logistični sistemi (LOS)

obvezno

1

36

24

-

60

6

P5

Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD)

obvezno

1

36

24

-

60

5

D2

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L)

obvezno

1

4

 

OBVEZNI PREDMET

obvezno

1

7

P6

Uporabna matematika v logistiki (UML)

obvezno

1

48

48

-

96

7

M3

CESTNI PROMET 1

izbirno

1

18

P7

Teorija prometnega toka (TPT)

obvezno

1

48

36

-

84

7

P8

Prevozna sredstva cestnega prometa (PSC)

obvezno

1

36

24

-

60

5

D3

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1C)

obvezno

1

6

M4

ŽELEZNIŠKI PROMET 1

izbirno

1

18

P9

Prevozna sredstva železniškega prometa (PSŽ)

obvezni

1

36

24

-

60

5

P10

Infrastruktura železniškega prometa (IŽP)

obvezno

1

48

36

-

84

7

D4

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1Ž)

obvezno

1

6

M5

POSLOVNA LOGISTIKA 1

izbirno

1

18

P11

Trženje in kakovost storitev (TKS)

obvezno

1

36

24

-

60

5

P12

Logistična infrastruktura (LIN)

obvezno

1

48

36

-

84

7

D5

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1P)

obvezno

1

6

M6

VOJAŠKA LOGISTIKA 1

izbirno

1

18

P13

Oborožitveni sistem in vojaška oprema (OVO)

obvezno

1

48

36

-

84

7

P14

Vojaška geografija (VGE)

obvezno

1

36

24

-

60

5

D6

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1V)

obvezno

1

6

M7

POŠTNA LOGISTIKA 1

izbirno

1

18

P15

Tehnologija poštnih procesov I  (TPP1)

obvezno

1

36

24

-

60

5

P16

Intralogistika v poštni dejavnosti (IPD)

obvezno

1

48

36

-

84

7

D7

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1Pš)

obvezno

1

6

M8

TRANSPORTNA LOGISTIKA 1

izbirno

1

18

P17

Logistika notranjega transporta in skladiščenja (LTS)

obvezno

1

36

24

-

60

5

P18

Tarifni sistem in kalkulacije (TSK)

obvezno

1

48

36

-

84

7

D8

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1T)

obvezno

1

6

M9

POSLOVNO – PRAVNI SISTEM

obvezno

2

15

P19

Ekonomika  podjetja  (EKP)

obvezno

2

48

24

24

96

7

P20

Pogodbeno pravo (PPR)

obvezno

2

48

24

-

72

5

D9

Praktično izobraževanje v poslovnem procesu (PRI 2P)

obvezno

2

3

M10

CESTNI PROMET 2

izbirno

2

30

P21

Organizacija cestnega prometa (OCP)

obvezno

2

60

60

-

120

7

P22

Urbanizacija prometa in  cestna infrastruktura (UCI)

obvezno

2

48

24

-

72

5

P23

Tehnologija cestnega prometa (TCP)

obvezno

2

60

60

-

120

8

D10

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2C)

obvezno

2

10

M11

ŽELEZNIŠKI PROMET 2

izbirno

2

30

P24

Tehnologija železniškega prometa (TŽP)

obvezno

2

60

60

-

120

7

P25

Organizacija železniškega prometa  (OŽP)

obvezno

2

60

60

-

120

8

P26

Signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave (SVN)

obvezno

2

48

24

-

72

5

D11

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2Ž)

obvezno

2

10

M12

POSLOVNA LOGISTIKA 2

izbirno

2

30

P27

Logistika v gospodarskih družbah (LGD)

obvezno

2

60

36

-

96

6

P28

Načrtovanje logističnih procesov (NLP)

obvezno

2

60

60

-

120

8

P29

Oskrbovalne verige (OSV)

obvezno

2

48

48

-

96

6

D12

Praktično izobraževanje (PRI 2P)

obvezno

2

10

M13

VOJAŠKA LOGISTIKA 2

izbirno

2

30

P30

Nacionalna in mednarodna varnost (NMV)

obvezno

2

36

36

-

72

5

P31

Vojaško voditeljstvo in menedžment (VVO)

obvezno

2

60

48

-

108

7

P32

Taktika z logistiko (TAK)

obvezno

2

72

72

-

144

8

D13

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2V)

obvezno

2

10

M14

POŠTNA LOGISTIKA 2

izbirno

2

30

P33

Tehnologija poštnih procesov II  (TPP2)

obvezno

2

60

48

-

108

6

P34

Logistika poštne dejavnosti (LPD)

obvezno

2

60

60

-

120

8

P35

Organizacija poštne dejavnosti (OPP)

obvezno

2

48

48

-

96

6

D14

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2Pš)

obvezno

2

10

M15

TRANSPORTNA LOGISTIKA 2

izbirno

2

30

P36

Manipulacijska mehanizacija (MME)

obvezno

2

60

48

-

108

6

P37

Tehnologija in organizacija   transporta (TOT)

obvezno

2

60

60

-

120

8

P38

Prometna geografija (PGE)

obvezno

2

48

36

-

84

6

D15

Praktično izobraževanje 2 (PRI 2T)

obvezno

2

10

 

 IZBIRNI PREDMETI

izbirno

2

5

P39

Načrtovanje bojnih delovanj (NBD)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P40

Vojaška zgodovina (VZG)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P41

Špedicija in transportno zavarovanje (ŠTZ)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P42

Tehnično risanje in projektna dokumentacija (TRD)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P43

Trženje in komercialno poslovanje v žel. prometu (TKPž)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P44

Trženje poštnih storitev (TPS)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P45

Ekonomika poštnega poslovanja (EPP)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P46

Bančništvo in prodaja (BIP)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P47

Osnove poštne dejavnosti (OPD)

izbirni

2

36

24

-

60

5

P48

Poznavanje tovora v logističnih sistemih (PTL)

izbirni

2

36

24

-

60

5

 

Prosto izbirni predmet

obvezno

2

60

5

D16*

Diplomsko delo (DDE)

obvezno

2

-

-

-

-

5

 

SKUPAJ

 

 

 

 

120