Pogoji za vpis (Logistično inženirstvo - redni študij)

V višješolski strokovni študijski program Logistično inženirstvo se lahko vpiše, kdor je opravil splošno ali poklicno maturo.