Pogoji za napredovanje (Logistično inženirstvo - redni študij)

NAPREDOVANJE V 2. LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a vse obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja za 1. letnik v obsegu najmanj 45 KT, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

POGOJI ZA PREHAJANJE MED PROGRAMI

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je končal/a 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 kreditnih točk.