Razpis (Ekonomist - redni študij)

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 RAZPISUJEMO NASLEDNJE ŠTEVILO VPISNIH MEST:

IZREDNI ŠTUDIJ (+ študij na daljavo) - 60 vpisnih mest

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje  >>