Predmetnik (Varstvo okolja in komunala - izredni študij)

št.

ime modula/predmeta/

druge sestavine

obvezno/izbirno

letnik

št. kontaktnih ur

skupno št. ur štud. dela

kreditne točke

(ECTS)

PR

SV

LV

Skupaj

M1

KOMUNIKACIJA

obvezno

1

96

36

72

204

590

20

P1

Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)

obvezno

1

36

12

24

72

180

6

P2

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

obvezno

1

36

24

/

60

150

5

P3

Računalništvo in informatika (RAI)

obvezno

1

24

/

48

72

170

6

D1

Praktično izobraževanje 1K (PRI 1K)

obvezno

1

 

 

 

 

90

3

M2

NARAVOSLOVNE OSNOVE

obvezno

1

72

24

36

132

330

11

P4

Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1)

obvezno

1

36

12

/

48

120

4

P5

Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2)

obvezno

1

24

12

12

48

120

4

P6

Tehnično risanje in dokumentacija (TRD)

obvezno

1

12

/

24

36

90

3

M3

OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEMI

obvezno

1

132

72

60

264

960

29

P7

Oskrba z vodo (VOD)

obvezno

1

36

24

24

84

180

6

P8

Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV)

obvezno

1

36

24

24

84

180

6

P9

Gospodarjenje z odpadki (GOD)

obvezno

1

60

24

12

96

210

7

D2

Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S)

obvezno

1

 

 

 

 

390

10

M4

ZAKONODAJA IN EKONOMIKA

obvezno

2

96

24

 

120

360

12

P10

Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ)

obvezno

2

48

12

/

60

150

5

P12

Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP)

izbirno*

2

48

12

/

60

150

5

D3

Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z)

obvezno

2

 

 

 

 

60

2

M5

UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE

izbirno

2

132

36

36

204

550

18

P13

Urbanizem (URB)

obvezno

2

48

24

12

84

150

5

P14

Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo (ZHS)

obvezno

2

36

/

12

48

90

3

P15

Komunalna energetika (KOE)

obvezno

2

48

12

12

72

120

4

D4

Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U)

obvezno

 

 

 

 

190

6

M6

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

izbirno

2

 

 

 

216

600

20

P16

Prometne in zelene površine (PZP)

izbirno

2

48

12

12

72

150

5

P17

Zimska služba (ZIM)

izbirno

2

48

12

12

72

150

5

P21

Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)

izbirno

2

48

12

12

72

150

5

D5

Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J)

obvezno

2

 

 

 

 

150

5

 

prosto izbirni predmet

obvezno

 

 

 

 

 

 

5

D8

diplomsko delo

obvezno

 

 

 

 

 

 

5

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

120

Študijski program VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA (Center za poklicno izobraževanje RS) >>