Pogoji za napredovanje (Varstvo okolja in komunala - izredni študij)

Napredovanje v 2. letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti Praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje letnika

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti najmanj pri enem predmetu.