Pogoji za dokončanje (Varstvo okolja in komunala - izredni študij)

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:

1. vse obvezne module v obsegu 72 kreditnih točk:

  • komunikacija (20 KT)
  • naravoslovne osnove (11 KT)
  • okoljski oskrbovalni sistemi (29 KT)
  • zakonodaja in ekonomika (12 KT)

2. izbirna modula v obsegu 38 kreditnih točk:

  • modul urejanje prostora in javne službe (18 KT) 
  • modul komunalna infrastruktura (20 KT)

3. prosto izbirni predmet (5 kreditnih točk)

4. diplomski izpit (5 kreditnih točk), ki je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora.