Način prijave (Varstvo okolja in komunala - izredni študij)

Vsi, ki se nameravajo v študijskem letu 2017/18 vpisati (oz. prepisati iz visokošolskega ali univerzitetnega programa) v 1. letnik višješolskega strokovnega izobraževanja (velja za redni in izredni študij), se morajo prijaviti v dveh prijavnih rokih:

  • prvi rok: od 13. februarja 2017 do 8. marca 2017

Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko na  naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 22. avgusta 2017.

  • drugi rok (vpis na prosta mesta): od 28. avgusta do 1. septembra 2017, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga pošljite s priporočeno pošiljko na  naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.