Pogoji za dokončanje (Logistično inženirstvo - izredni študij)

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:

1. vse obvezne module in predmet v obsegu 57 kreditnih točk:

 • komunikacija (20 KT)
 • logistika (15 KT)
 • poslovno-pravni (15 KT)
 • predmet uporabna matematika v logistiki (7 KT)

2. dva izmed izbirnih modulov v obsegu 48 kreditnih točk:

 • cestni promet 1 in 2
 • železniški promet 1 in 2
 • poslovna logistika 1 in 2
 • vojaška logistika 1 in 2
 • poštna logistika 1 in 2
 • transportna logistika 1 in 2

3. enega od izbirnih predmetov v obsegu 5 kreditnih točk*:

 • načrtovanje bojnih delovanj
 • špedicija in transportno zavarovanje
 • vojaška zgodovina
 • bančništvo in prodaja
 • trženje poštnih storitev

* Študent lahko izbere tudi enega od predmetov izbirnih modulov, ki jih ni izbral pod točko 2.

4. prosto izbirni predmet (5 KT)

5. diplomski izpit (5 KT) , ki je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora.