Način in oblika izvajanja študija (Logistično inženirstvo - izredni študij)

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študij se izvaja kot izredni študij in študij na daljavo. Izredni študij je organizacijsko prilagojen zaposlenim študentom.

Srečanja v predavalnicah potekajo ob ponedeljkih, sredah in/ali petkih med 16. in 20. uro in občasno ob sobotah od 9. do 12. ure.

V primeru manjših skupin prevladuje študij na daljavo.

 

Navodila za izvajanje izrednega študija (Ur. l. RS, št. 43/2012, z dne 8.6.2012) >>