Merila pri omejitvi vpisa (Logistično inženirstvo - izredni študij)

V študijskem letu 2013/14 ni bilo omejitve vpisa.