Kontakt:

Referat

Tel: (02) 42 94 137
Email: referat2@vpsmb.net

 

Uradne ure referata:

 

Pon

11:00 - 13:00

15:00 - 16:00

Tor

11:00 - 13:00

Sre

 9:00 - 11:00

Čet

11:00 - 13:00

15:00 - 16:00

Pet

11:00 - 13:00

 

Mnenje študenta/ke:

Sanja Slade

Predavatelji posredujejo praktična znanja iz prakse. Študij vam priporočam.

Logistično inženirstvo - izredni študij

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: INŽENIR/INŽENIRKA LOGISTIKE
Okrajšava: inž. log.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • REDNI ŠTUDIJ
 • IZREDNI ŠTUDIJ (tudi študij na daljavo)

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA SO:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • usposobiti se za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.

Predmetnik >>

Način prijave >>

Pogoji za vpis >>

Način izvajanja študija >>

Pogoji za napredovanje v višji letnik >>

Pogoji za dokončanje študija >>

Cenik >>

Vloga za evidenčni vpis >>

Dodatne informacije o študiju

chrono_verification.php?imtype=1