Razpis (Ekonomist - izredni študij)

V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 RAZPISUJEMO NASLEDNJE ŠTEVILO VPISNIH MEST:

IZREDNI ŠTUDIJ (+študij na daljavo) - 60 vpisnih mest

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje  >>

 

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/