Predmetnik (Ekonomist - izredni študij)

PREDMETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/13

P/M

Predmet ali druga sestavina

Obvezno/izbirno

Letnik

Število kontaktnih ur

Št. ur

študento-

vega dela

KT

PR

SV

LV

SK

M1

KOMUNICIRANJE

obvezno

prvi

72

-

84

156

410

16

P1

Poslovni tuji jezik 1

obvezno

prvi

36

-

42

78

150

6

P2

Poslovno komuniciranje

obvezno

prvi

36

-

42

78

150

6

D1

Praktično izobraževanje

obvezno

prvi

110

4

M2

ANALIZA

obvezno

prvi

66

42

48

156

368

14

P3

Informatika

obvezno

prvi

24

-

48

72

120

5

P4

Poslovna matematika s statistiko

obvezno

prvi

42

42

-

84

168

6

D2

Praktično izobraževanje

obvezno

prvi

80

3

M3

POSLOVANJE

obvezno

prvi

114

96

-

210

588

22

P5

Organizacija in menedžment podjetja

obvezno

prvi

42

30

-

72

156

6

P6

Ekonomija

obvezno

prvi

36

24

-

60

132

5

P7

Osnove poslovnih financ

obvezno

prvi

36

42

-

78

150

6

D3

Praktično izobraževanje

obvezno

prvi

150

5

M4

TRŽENJE

izbirno

prvi

42

36

-

78

222

8

P8

Trženje

obvezno

prvi

42

36

-

78

162

6

D4

Praktično izobraževanje

obvezno

prvi

60

2

M5

KOMERCIALA

izbirno

drugi

90

84

24

198

538

20

P9

Prodaja

obvezno

drugi

48

42

24

114

210

8

P10

Nabava

obvezno

drugi

42

42

-

84

168

6

D5

Praktično izobraževanje

obvezno

drugi

160

6

M6

PRAVO

izbirno

drugi

48

36

-

84

240

8

P11

Poslovno pravo

obvezno

drugi

48

36

-

84

180

6

D6

Praktično izobraževanje

obvezno

drugi

60

2

M7

KAKOVOST

izbirno

drugi

42

18

 

60

204

7

P12

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

obvezno

drugi

42

18

-

60

144

5

D7

Praktično izobraževanje

obvezno

drugi

60

2

M9

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO

izbirno

drugi

72

72

42

186

450

15

P16

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

obvezno

drugi

42

36

18

96

180

6

P17

Poslovna logistika

obvezno

drugi

30

36

24

90

150

5

D9

Praktično izobraževanje

obvezno

drugi

120

4

P65

Prosto izbirni predmet

izbirno

prvi/

drugi

 

 

 

 

 

5

D34

Diplomsko delo

obvezno

drugi

 

 

 

 

 

5

Študijski program EKONOMIST (Center za poklicno izobraževanje RS) >>