Pogoji za dokončanje (Ekonomist - izredni študij)

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev višješolske izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, projektne naloge) skladno z zahtevami predmetnika in sicer :

1. Tri obvezne module v obsegu 52 KT:

  •        komunikacija (16 KT)
  •        analiza (14 KT)
  •        poslovanje (22 KT)

2. Pet izbirnih modulov v obsegu 58 KT:

  •       trženje
  •      komerciala
  •      pravo
  •      kakovost
  •      vodenje tehnoloških procesov

3. Prosto izbirni (5 KT)

4. Diplomski izpit (5 KT) Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora.