Način in oblika izvajanja študija (Ekonomist - izredni študij)

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študij se izvaja kot izredni študij in študij na daljavo. Izredni študij je organizacijsko prilagojen zaposlenim študentom.

Srečanja v predavalnicah potekajo ob torkih in četrtkih med 16. in 20. uro in/ali ob sobotah od 9. do 12. ure.

V primeru manjših skupin prevladuje študij na daljavo.