Merila pri omejitvi vpisa (Ekonomist - izredni študij)

V študijskem letu 2013/14 ni bilo omejitve vpisa.