Poslanstvo in vizija ter vrednote

VIZIJA Višje prometne šole je

biti vodilna šola v pokrajini in širšem okolju, ki bo izvajala izobraževanje iz PROMETA, LOGISTIČNIH SISTEMOV, EKONOMIJE TER VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja transporta, prometa in logistike, moramo postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine in gospodarstva v njej.

POSLANSTVO Višje prometne šole je

izobraževanje študentov v javno veljavnih izobraževalnih programih, izvajanje seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja za gospodarske in negospodarske subjekte in partnerje v pokrajini, državi in EU ter aktivno delovanje na področju razvoja logistike, prometa, ekonomije in varstva okolja s komunalo v državi in širše.

Primarno poslanstvo naše šole pa je izobraziti kvaliteten kader za potrebe gospodarstva in vzpostaviti čim boljšo povezavo z gospodarstvom v smislu prepoznavanja potreb po izobraževanju, sodelovanje priznanih strokovnjakov iz gospodarstva pri izvajanju izobraževalnega procesa in zagotavljanje praktičnega znanja.

 

VREDNOTE, ki jih izpostavljamo:

- strokovnost,
- kakovost,
- korektnost,
- odgovornost,
- doslednost,
- strpnost do drugače mislečih,
- prijaznost,
- partnerstvo,
- sprejemanje novosti,
- pripadnost šoli,
- odličnost,
- etičnost.