Kontakti

Ime Naziv Email Tel. št. Faks
dr. Andreja Križman posvet2017@vpsmb.eu
mag. Dušan Kolarič Organizator praktičnega izobraževanja praksa@vpsmb.net 02 42 94 107 051 351 203 02 42 94 139
mag. Vanja Kajzer Organizator praktičnega izobraževanja vanja.kajzer@vpsmb.net 02 42 94 107 051 351 510 02 42 94 139
Živa Trstenjak, prof. Organizator rednega in izrednega študija ziva.trstenjak@vpsmb.net 02 42 94 106 051 676 381 02 42 94 139
Helena Sternad mag. Računovodstvo racun2@prometna.net 02 42 94 131 02 42 94 131
Severina Orož Hanžič Referat izredni.referat@vpsmb.net 02 42 94 137 02 42 94 135
Simona Dobrić Referat referat@vpsmb.net 02 42 94 137 02 42 94 135
Irena Ovčar Tajništvo tajnistvo@vpsmb.net 02 42 94 140 02 42 94 139
mag. Gregor RAK, univ. dipl. inž. prom. v. d. ravnatelja gregor.rak@prometna.net 02 42 94 134 02 42 94 134