O nas

PRVA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA PROMET

Višja prometna šola Maribor kot organizacijska enota Prometne šole Maribor je specializirana za izobraževanje v logistiki, ekonomiji ter varstvu okolja in komunali, saj izvaja kvalitetno izobraževanje za vsa omenjena področja in programe.
Temeljna filozofija delovanja je biti študentom prijazna šola, ki spodbuja sproščen in kolegialen odnos med delavci šole in študenti. Temeljne vrednote, za katere se šola zavzema, pa so:

  • strokovnost,
  • kakovost,
  • odgovornost,
  • uspešnost,
  • zadovoljstvo,
  • strpnost,
  • mednarodna primerljivost,
  • etičnost.
vpsMB