erasmus logo web


 

Utrinki iz delavnice krožno gospodarstvo

1 1 1

Višja Prometna šola je organizirala za dijake, študente, zaposlene na Prometni šoli Maribor in druge zainteresirane ljudi strokovno predavanje z naslovom Krožno gospodarstvo (7.11.2017). Predaval je Branko Kosi iz podjetja Snaga d.o.o.

snaga

Več na: https://www.facebook.com/visjaprometna/photos/pcb.10155801270504085/10155801270289085/?type=3&theater

Uradne ure Referata za študijske zadeve VPŠ 9.10. - 22.12. 2017

1 1 1

5-work-time

 

PON

TOR

SRE

ČET

PET

Ura/dopoldan

11-13

11-13

9-11

11-13

11-13

Ura/popoldan

15-16

/

/

15-16

/

Opomba: Referat VPŠ bo od 30. 10. 2017 do vključno 3. 11. 2017 zaprt.

ŠTUDENTI VPŠ - VPIS za 2017/18 (IZREDNI ŠTUDIJ)

1 1 1

IZREDNI ŠTUDIJ - VPIS V 2. LETNIK/PONAVLJANJE LETNIKA/EVIDENČNI VPIS

Obveščamo vas, da zaradi preveritve možnosti vpisa študenta/ke v program Ceuviz in posledične izdaje potrdil o vpisu, vpis v 2. letnik/ponavljanje letnika za študijsko leto 2017/18 ne bo potekal osebno na šoli. Vso dokumentacijo za prvi vpis v 2. letnik izrednega študija vam bomo poslali na vaš naslov stalnega oz. začasnega bivališča.

Potrebno vpisno dokumentacijo oddajte v zaprti kuverti v predalček referata ali s priporočeno pošiljko pošljite na naslov šole: Prometna šola Maribor, Višja prometna šola, Referat, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor. Opozarjamo vas, da bodite dosledni pri izpolnjevanju vpisnega obrazca (pomanjkljive dokumente bomo vrnili v dopolnitev).

Po prejemu vaše dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (vpis v 2. letnik, ponavljanje letnika).


EVIDENČNI VPIS

Študent/ka se vpiše evidenčno, če je že enkrat ponavljal/a letnik oziroma se je prepisal/a v sklopu višjega šolstva ali v kolikor nima izpolnjenih pogojev za ponavljanje. Evidenčno vpisani študenti/ke ne morejo koristiti pravic in ugodnosti iz statusa. Izpolnjen vpisni obrazec, ki mu priložite kopijo plačane položnice, oddajte v predalček referata ali pošljite na naslov šole: Prometna šola Maribor, Višja prometna šola, Referat, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor. Opozarjamo vas, da bodite dosledni pri izpolnjevanju vpisnega obrazca (pomanjkljive dokumente bomo vrnili v dopolnitev).

OPOMBA: Vsi študenti/ke, ki želite diplomirati ali opravljati izpite, se morate vpisati v eno izmed zgoraj navedenih vrst vpisa. BREZ VPISA V ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 NAVEDENO NE BO MOGOČE.

IZREDNI ŠTUDIJ - LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA in  EKONOMIST (evidenčni vpis v 2. letnik) - VRSTE VPISA, POGOJI ZA NAPREDOVANJE NA IZREDNEM ŠTUDIJU TER POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA VPIS
 

Vpisi2017-2018

 

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če ima opravljeno praktično izobraževanje za 1. letnik (PRI 1), poravnane zapadle obveznosti za študijsko leto 2016/17 in izpolnjeno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis v 2. letnik.

Potrebna dokumentacija za vpis v 2. letnik:

izpolnjena 2 izvoda pogodb
izpolnjen obrazec Vpisni obrazec za 2. letnik >>
in kopija plačane položnice v  višini 351,00 EUR (vpisnina in 1. obrok šolnine)
Navodilo za izpolnitev položnice >>

PONAVLJANJE LETNIKA
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če ima opravljen najmanj 1 (en) izpit iz letnika in še ni ponavljal/a ali bil/a prepisan/a v sklopu višjega šolstva in ima poravnane zapadle obveznosti za leto 2016/17.

Potrebna dokumentacija za vpis (PONAVLJANJE):

izpolnjen obrazec Vloga za ponavljanje >>
in plačana položnica (20 EUR)
Navodilo za izpolnitev položnice >>

EVIDENČNI VPIS

Študent/ka se vpiše evidenčno, če nima izpolnjenih pogojev za ponavljanje oz. je že enkrat ponavljal/a letnik ali se je že enkrat prepisal/a v sklopu višjega šolstva.

22. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih šolah

Študent, ki po končanem 2. letniku študija ni opravil vseh obveznosti, ne more pa si pridobiti statusa študenta, lahko te obveznosti opravlja v naslednjih treh letih  (EVIDENČNI VPIS).

Potrebna dokumentacija za vpis (EVIDENČNI VPIS):

izpolnjen obrazec Obrazec za evidenčni vpis >>
in plačana položnica (20 EUR)
Navodilo za izpolnitev položnice >>