erasmus logo web


 

Štipendija - razpis

sls 2018

Študente obveščamo, da SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE nudi štipendijo enemu študentu/študentki 2. letnika Višje prometne šole v programu Logistično inženirstvo, ki je s svojim dosedanjim študijem pripomogel k promociji logistične stroke. 

Štipendija bo podeljena za obdobje enega leta z veljavnostjo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Razpisni pogoji:

  • Kandidirajo lahko vsi študenti, prvič vpisani v 2. letnik v študijskem letu 2017/18.
  • Rok za diplomiranje: do 31. 12. 2018.
  • Rok prijave: 18. 1. 2018.
  • Način oddaje: pisno vlogo, naslovljeno na Višjo prometno šolo, dopolnjeno z motivacijskim pismom študenta, oddate do četrtka, 18. 1. 2018, do 12. ure v tajništvu Višje prometne šole v zaprti kuverti z napisom "RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO - SLZ". 

Pri izbiri kandidata bodo upoštevana naslednja merila:

  • Učni uspeh – povprečna ocena študija v 1. letniku, preračunana na število vseh izpitov brez ocene iz PRI1 (50 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
  • Ocena mentorja v podjetju pri PRI1 (10 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
  • Ocena seminarja pri PRI1 (20 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
  • Motivacijsko pismo študenta in intervju pred razpisno komisijo (20 % delež).

Maribor, 10. 1. 2018