erasmus logo web


 

Evidenčni vpis 2. letnik redni in izredni

POGOJI ZA EVIDENČNI VPIS :

Študent/-ka se vpiše evidenčno, če nima izpolnjenih pogojev za ponavljanje oz. je že enkrat ponavljala letnik.

22. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih šolah

Študent, ki po končanem drugem letniku študija ni opravil vseh obveznosti, ne more pa si pridobiti statusa študenta, lahko te obveznosti opravlja v naslednjih treh letih ( EVIDENČNI VPIS).

Vloga za evidenčni vpis >>

Vsi študentje, ki želite diplomirati ali opravljati izpite, se morate vpisati v eno izmed zgoraj navedenih vrst vpisa, BREZ VPISA V ŠTUDIJSKO LETO 2016/17 NAVEDENO NE BO MOGOČE

Navodilo za izpolnitev položnice >>

 

vpsMB