erasmus logo web


 

Štipendija - razpis

1 1 1

sls 2018

Študente obveščamo, da SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE nudi štipendijo enemu študentu/študentki 2. letnika Višje prometne šole v programu Logistično inženirstvo, ki je s svojim dosedanjim študijem pripomogel k promociji logistične stroke. 

Štipendija bo podeljena za obdobje enega leta z veljavnostjo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Razpisni pogoji:

 • Kandidirajo lahko vsi študenti, prvič vpisani v 2. letnik v študijskem letu 2017/18.
 • Rok za diplomiranje: do 31. 12. 2018.
 • Rok prijave: 18. 1. 2018.
 • Način oddaje: pisno vlogo, naslovljeno na Višjo prometno šolo, dopolnjeno z motivacijskim pismom študenta, oddate do četrtka, 18. 1. 2018, do 12. ure v tajništvu Višje prometne šole v zaprti kuverti z napisom "RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO - SLZ". 

Pri izbiri kandidata bodo upoštevana naslednja merila:

 • Učni uspeh – povprečna ocena študija v 1. letniku, preračunana na število vseh izpitov brez ocene iz PRI1 (50 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Ocena mentorja v podjetju pri PRI1 (10 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Ocena seminarja pri PRI1 (20 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Motivacijsko pismo študenta in intervju pred razpisno komisijo (20 % delež).

Maribor, 10. 1. 2018

Utrinki iz delavnice

1 1 1

Dne 26. 10. 2017 smo organizirali strokovno delavnico Timocom, kjer so nam strokovnjaki TimoCom-a na praktičnih primerih prikazali uporabo borze tovora in tovornih vozil TimoCom. Namen delavnice je usposobiti sedanje in bodoče strokovnjake s transportnega področja za delo z borzo tovorov in tovornih vozil. Za uspešno sodelovanje na delavnici so prijeli certifikat o usposobljenosti za delo z aplikacijo TimoCom.

Timocom1

 Več na: https://www.facebook.com/visjaprometna/photos/pcb.10155767897064085/10155767894149085/?type=3&theater

BREZPLAČNA DELAVNICA

Z vitkim inoviranjem do večjega uspeha

1 1 1
Inovativnost2

Vabimo vas na brezplačno delavnico Z vitkim inoviranjem do večjega uspeha. Delavnico vodi Aljoša Huber, magister mednarodne ekonomije in prejemnik številnih nagrad s področja inovacij izdelkov, storitev in poslovnih modelov.

Na delavnici boste spoznali predvsem naslednje osnove procesa inoviranja in razvoja izdelka ali storitve:

 • Kako izboljšati svoj izdelek ali svojo storitev?
 • Kako s čim manj stroški in negotovosti razviti nov izdelek ali novo storitev?
 • Kako svojim izdelkom in storitvam učinkovito dodajati vrednost?
 • Kako za svoje izdelke in storitve zaračunati več?
 • Kako pridobiti več kupcev vaših izdelkov in storitev?
 • Kako prepričati potencialne stranke v nakup vaših izdelkov in storitev?


Delavnica bo potekala v četrtek, 23. novembra 2017, ob 12.00 v prostorih Prometne šole Maribor (predavalnica Pošta) na Preradovičevi ulici 33. Delavnica je brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava.

 PRIJAVA NA DELAVNICO (klikni...) >> 

 

Strokovni izvajalec:

Mag. Aljoša Huber je strateg, raziskovalec, razvijalec inovativnih poslovnih modelov, mentor, svetovalec, trener, ustanovitelj celovitih sistemov strategij rasti »Mag. Aljoša Huber – rešitve zagotovljene«.

Izkušen podjetnik v velikih in malih podjetjih, katerega strast in življenjsko poslanstvo sta izboljševanje obstoječega stanja skozi svetovanje, mentoriranje in podporo podjetnikom in podjetjem pri razvijanju produktov, ekip, poslovnih procesov in nastopov na trgih. Inovativne strategije, taktike in naravnanosti za večji uspeh, ne glede na dejavnost podjetja. Iskanje rešitev, sistemizacija, organizacija in optimizacija vgrajeni v DNK. Magister mednarodne ekonomije. Prejemnik visokih nagrad s področja inovacij izdelkov, storitev in poslovnih modelov. Doma in v tujini.

Več o njem: www.aljosahuber.com

 

Dodatne informacije:

Martina Belšak

E-pošta: martina.belsak@vpsmb.eu