Kontakt:

Referat

Tel: (02) 42 94 137
Email: referat2@vpsmb.net

 

Uradne ure referata:

Pon

11:00 - 13:00

15:00 - 16:00

Tor

11:00 - 13:00

Sre

 9:00 - 11:00

Čet

11:00 - 13:00

15:00 - 16:00

Pet

11:00 - 13:00

 

Mnenje študenta/ke:

Tanja Toš

Med študijem sem dobila veliko koristnih informacij.

Varstvo okolja in komunala - izredni študij

(višješolska strokovna izobrazba 6/1)

Ime strokovne izobrazbe: INŽENIR/INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE
Okrajšava: inž. vok.

Študij traja dve leti.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Oblike izvajanja študija:

 • REDNI ŠTUDIJ
 • IZREDNI ŠTUDIJ

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA SO:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora;
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja varstva okolja s poudarkom na tehničnih sistemih varstva okolja;
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja urejanja prostora;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • pridobiti sposobnosti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • zagotoviti samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • pridobiti zmožnost spremljanja razvoja, trendov in okoljskih tehnologij;
 • zavedati se pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.

Predmetnik >>

Način prijave >>

Pogoji za vpis >>

Način izvajanja študija >>

Pogoji za napredovanje v višji letnik >>

Pogoji za dokončanje študija >>

Cenik >>

Vloga za evidenčni vpis >>

 

Dodatne informacije o študiju

chrono_verification.php?imtype=1