erasmus logo web


 

Prevozne storitve v Avstriji

 

Delavnica3

 

Problemi in dileme opravljanja čezmejnih prevoznih storitev v Avstriji

2. marca 2017 je v prostorih Prometne šole Maribor (Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor) potekala praktična delavnica, namenjena slovenskim prevoznim podjetjem, ki se vsakodnevno srečujejo s problemi in z dilemami, ki nastajajo pri opravljanju prevoznih storitev v Avstriji. Predaval je davčni svetovalec mag. Johann Picej iz pisarne DDr. Jaklitsch & Mag. Picej (Celovec).

Sledijo zapiski delavnice ter odgovori na vprašanja sodelujočih na delavnici.

S 1.1.2017 je stopil v veljavo nov avstrijski zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja. V skladu z avstrijsko zakonodajo naj bi se vsi prevozi blaga in potnikov ne glede na velikost vozil (nad 3,5 t) na ozemlju Avstrije, razen v tranzitu, obravnavali za voznike slovenskih prevoznikov, kot da so napoteni delavci. To pomeni, da je potrebno v takšnih primerih zagotoviti, da imajo vozniki pri sebi ustrezno dokumentacijo.

Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene sodelavce. Priglasitev se opravi elektronsko preko obrazca ZKO-3 ali ZKO-4 (posojanje delovne sile – npr. gradbeništvo) pred začetkom del. Dokumenti, ki morajo biti na razpolago v primeru nadzora, morajo biti v nemškem jeziku.

Dokumentacija v primeru kontrole voznika:

  • ZKO-3 obrazec v elektronski obliki (lahko tudi samo številko transakcijskega računa prijave na telefonu voznika);
  • A-1 obrazec (ZZZS);
  • M-1 obrazec;
  • slovenska licenca za opravljanje prevozov;
  • delovna pogodba in aneks k pogodbi (v nemškem jeziku);
  • obračune plač (v nemškem jeziku); nadure, dodatki, regres, božičnica morajo biti jasno razvidni;
  • potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu (v nemščini – torej potrebujete dokazilo, da ste plače res izplačali);
  • bančne izpiske;
  • urne evidence vožnje v nemščini (za tri mesece);
  • dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo (dokazilo o izobrazbi – v nemškem jeziku). Delavec mora biti za čas dela v Avstriji plačan po avstrijski zakonodaji, po tej mora dobiti tudi regres in božičnico. Pomembno je, da je delavec plačan tudi v skladu s svojo izobrazbo oziroma delovnim mestom. Primer: če je diplomirani gradbenik zaposlen v gradbenem podjetju, mora imeti primerno plačo svoji izobrazbi. Če pa je v gradbenem podjetju denimo zaposlen diplomirani kemik, pa dela kot zidar, lahko prejema plačo zidarja, čeprav je za to delovno mesto predvidena nižja stopnja izobrazbe.


Stran za prijavo (ZKO-3): https://goo.gl/dbCE45

Sledijo vprašanja slovenskih prevoznikov.

1.    Kaj storiti v primeru, če delavca zaustavi kontrola, prijave pa ni bilo mogoče izvesti zaradi nedelovanja portala?
S seboj mora imeti voznik vsaj številko ZKO-3 prijave, vse ostale obvezne dokumente; najavo dokazuje finančni inšpekciji s print screen kopijo najave prevoza ali e-pošto firmi, ki ureja elektronske najave, da zadeva ni delovala. ZKO-3 prijavo in ostale obrazce mora imeti voznik vedno v vozilu, tudi plačilne liste, urne evidence, A-1 (tekoče); račune, tudi pogodbe lahko inšpekcija zahteva.

2.    Kako voditi ure za voznike?
Ure voznika se vodijo na evidenčnem listu ter so razvidne tudi iz tahografa. Med ure se šteje čas vožnje, naklada in razklada, vsako čakanje na naklad in razklad. Ure na evidenčnem listu in ZKO-3 se ne bodo nujno ujemale – ZKO-3 vsebuje samo predvidene ure.
Na evidenčnem listu morajo biti vidne delovne ure in pavza.

3.    Kako pravilno prijaviti vse stranke in naklade?
Uporabimo zbirno prijavo (ZKO-3), če gre za podobne storitve, ki so krajevno in časovno povezane. Pri zbirni prijavi obvezno zapišeš samo prvo stranko in nato označiš, da gre za zbirno. Tako ti ni treba takoj navajati vsake nove stranke, ampak to pač napraviš konec dneva. Pod pojasnili zabeležite, da je zbirna prijava. Pri zbirni prijavi lahko prijaviš prevoze po celi Avstriji.

4.    Kako lahko dostavimo dokumente vozniku? Ali mu lahko posredujemo dokumente v elektronski obliki?
Da. Če je kaj narobe, imaš naslednji delovni dan še čas, da inšpekciji vročiš potrebne dokumente. Inšpekcija voznika ne zadrži in lahko nadaljuje vožnjo.

5.    Ali je potrebno na dnevnike delovnega časa napisati naslov naklada in razklada v Avstriji? Zanima nas za oba primera - kabotaža in v primeru samo naklada ali razklada v Avstriji.
Ne, ZKO-3 vsebuje stranke oz. zapis vsaj prve stranke.

6.    Kaj če je teh v enem dnevu več? Kako je, če vozita dva voznika? Kako je, če se voznika menjata?
En voznik lahko dnevno vozi največ 10 ur z vmesno pavzo. Skupno pa lahko potuje 15 ur na dan (razklad, naklad, čakanje, pavza). V dveh tednih lahko opravi 90 ur prevoza, vsak teden torej 45 ur ali v razmerju 34 ur prvi teden in 56 ur drugi teden.

7.    Kako v primeru, ko imamo najetega voznika? Kdo da prijavo - mi kot najemojemalec? Kako je z njegovo plačilno listo, če mi plačamo prejeti račun?
V Avstriji za nas ne more voziti najeti voznik, saj se to šteje kot skrita zaposlitev, ki ni dovoljena.

8.    Vsaka prijava se mora izdelati vsak dan sproti. Kaj storimo v primeru, ko vozimo za isto podjetje vsak dan, skoraj vsak dan isto relacijo, tu in tam se relacija spremeni? Ali je lahko prijava veljavna za daljše obdobje?
Če vozite za lastno podjetje v Avstriji, ni potrebna najava.
Prijava je lahko veljavna za daljše obdobje (do treh mesecev), če vmes spremeniš lokacijo, je potrebna nova prijava.

9.    Kako je s prijavo podjetja (poslovne enote) v Avstriji, kaj je potrebno, pogoji za odprtje, pogoji za prijavo delavcev, vzorec plačilne liste in znesek prispevkov za voznike (kaj mora vsebovati in kakšni so prispevki)?
Vloga za registracijo na deželni vladi, nostrifikacija slovenske licence je mogoča ali pridobitev avstrijske, kapital v vrednosti 9.000 EUR za prvi tovornjak, 5.000 EUR za drugega. Kamioni so registrirani v Avstriji na avstrijsko podjetje, ki ga ustanovite, spoštuje se avstrijska delovnopravna zakonodaja.

10.    Za napotenega delavca, ki naj bi bil napoten za več kot 183 dni, je potrebno obračunati in plačati prispevke v Avstriji.
Ja. Upošteva se avstrijska zakonodaja za razliko od 183 dni naprej. Osnova za obdavčitev je samo avstrijska plača.

11.    Kam se vplača, kakšen je postopek, koliko se obračuna itd.?
Na davčno upravo v Avstriji. Bruto plači odbiješ prispevke in druge odbitke, ki ste jih plačali v Sloveniji, in to je potem osnova za obdavčitev v Avstriji.

12.    Ali se za obdobje napotitve računajo dnevi ali delovne ure? Ali je torej potrebno po napotitvi 183 dni obračunati prispevke v Avstriji ali se to obračuna po 1464 urah dela?
V Avstriji so merodajni dnevi, torej 183 dni.

13.    V Sloveniji naložim blago za Nemčijo. Torej gre za tranzit in za ta prevoz ne potrebujemo najave. Vendar pa zraven tega blaga naložimo tudi 1 paleto blaga z razkladom v Avstriji, npr. Trieben. Torej je potrebno urediti najavo za 1 paleto. Je pravilno, da izvedemo najavo za čas od prestopa Sl-AT meje (Šentilj) do namembnega kraja v Avstriji (Trieben) in vodimo ure dela samo do trenutka, ko blago razložimo v Triebnu (naprej je tranzit).

Kabotaže pri tranzitu ni potrebno javiti, kadar gre v tranzitu za samo en razklad ali naklad v Avstriji v roku 1 do 1,5 ure, oziroma do 10 odstotkov skupnega časa vožnje na relaciji do namembnega kraja. Vsako daljše ustavljanje v Avstriji je pa predmet prijave in tudi kadar gre vmes za kabotažo po Avstriji.

14.    Nakladamo več nakladov v Nemčiji za Avstrijo in Slovenijo. Ker to nakladamo v četrtek ali petek, nimamo več možnosti v istem tednu razložiti v Avstriji, zato vozilo pelje najprej v Slovenijo in potem se v ponedeljek vrača na razklad v Avstrijo. Za prevoz iz Nemčije v Slovenijo torej ne najavljamo delavca, ker dejansko tranzitira Avstrijo, temveč ga najavimo v ponedeljek, ko pelje blago iz Slovenije v Avstrijo. Je to pravilno? Bojim se, da bomo imeli v primeru kontrole na poti iz D v SI težave, ker bo naloženo blago za AT, voznik pa ne bo imel najave.
Taka najava je pravilna.

15.    Ali je v primeru,  da peljemo blago iz SI v Graz, dovolj, da vodimo ure samo od Šentilja in do trenutka, ko blago razloži in tako opravi storitev?
Ure vodimo od prestopa meje do razklada in nazaj, četudi voznik pelje nazaj prazen in obratno.

16.    Kaj se šteje kot delo voznika - čas od prestopa mejnega prehoda in čas do izstopa? Se morajo ure, ki jih vpišemo na ZKO3-obrazec, ujemati z urami v plačilni listi?
Kot delo voznika v Avstriji se štejejo ure, ko voznik prestopi mejo, tam opravi kabotažo in se vrne. V delovni čas se šteje tudi poslovni čas, ko voznik čaka na razklad ali naklad.
Ure se na prijavnem obrazcu ZKO-3 ne ujemajo vedno (gre samo za predvidevanje) z evidenčnim listom voznika za delo v Avstriji ali po tahografu voznika.

17.    Kako je v primeru, če občasno opravljam prevoze v Avstriji (mesečno 10-15 ur)? Mora biti moja plača v skladu z avstrijsko zakonodajo?
Vsaka kabotaža v Avstriji mora biti najavljena po pravilih avstrijske zakonodaje. Na teden lahko opravite do tri prevoze (ne do tri dni). Potem vam zadostuje slovenska licenca, za več morate pridobiti avstrijsko.

18.    Ali je obvezno, da morajo imeti vozniki ZKO3-obrazec fizično pri sebi (varovanje poslovalnih skrivnosti podjetja)?  
Ne, ni nujno, morajo pa imeti številko transakcijskega računa in vse druge dokumente:
A1-obrazec, M1-obrazec, urne evidence v nemščini (tudi tahograf), delovna pogodba in aneks k pogodbi (oboje v nemščini), dokazila o izobrazbi (v nemščini), številko ZKO-3 prijave, slovenska licenca, plačilne liste v nemščini, bančni izpiski.

19.    Ali je potrebno za istega voznika tovornega vozila, ki opravlja prevoz 2x mesečno, izvesti prijavo za vsako vožnjo posebej ali se lahko opravi prijava za daljše časovno obdobje?
Za vsako vožnjo posebej.

20.    Kakšna je pravilna urna tarifa za obračun plač? Če opravi transport tovornjak sam ali pa tovornjak s prikolico? Ali mora biti na plačilni listi razvidno, če je opravljalo prevoz tovorno vozilo brez prikolice ali s prikolico?

A1N

 A2N

A3N

Zapisala:

Martina Belšak in Gregor Rak

 

 

 

 

.